გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია

რეგისტრაცია

საჭიროების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ

სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს

პროფესიული რეგულირების დეპარტამენტი, სერტიფიცირების სამმართველო:
2 72 53 74;
2 51 00 11 (#1305);
577 53 53 09;
ლიცენზიებისა და აკრედიტაციის დეპარტამენტის ლიცენზიების სამმართველო:
2 72 54 21