ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2019 წლის 13 სექტემბრის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება