ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2017 წლის 21 მარტის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება