ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2020 წლის 7 აგვისტოს მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება