ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2018 წლის 17 მაისის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება