ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2023 წლის 9 მარტის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება