ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2019 წლის 26 მარტის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება