ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2019 წლის 10 იანვრის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება