ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2020 წლის 4 სექტემბრის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება