ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2022 წლის 18 ნოემბრის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება