ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2017 წლის 15 ივნისის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება