ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2017 წლის 16 ნოემბრის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება