ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2019 წლის 3 აპრილის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება