ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2017 წლის 23 თებერვლის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება