ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2015 წლის 29 ივლისის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება