ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2017 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება