ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2020 წლის 6 ნოემბრის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება