ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2015 წლის 26 აგვისტოს მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება