ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2022 წლის 7 იანვრის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება