ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2022 წლის 17 ივნისის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება