ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2019 წლის 9 ივლისის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება