ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2019 წლის 25 აპრილის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება