ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2015 წლის 24 ივნისის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება