ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2019 წლის 13 მარტის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება