ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2015 წლის 23 სექტემბრის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება