ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2019 წლის 29 ოქტომბრის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება