ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2020 წლის 14 იანვრის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება