ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2017 წლის 14 სექტემბრის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება