ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2017 წლის 19 აპრილის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება