ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2019 წლის 29 მაისის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება