ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2018 წლის 22 მარტის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება