ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2017 წლის 19 იანვრის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება