ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2018 წლის 8 ნოემბრის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება