ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2015 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება