ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2018 წლის 20 სექტემბრის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება