ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2018 წლის 9 აგვისტოს მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება