ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2023 წლის 12 სექტემბრის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება