ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2021 წლის 8 იანვრის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება