ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2021 წლის 10 სექტემბრის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება