ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2018 წლის 11 იანვრის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება