ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2015 წლის 20 ოქტომბრის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება