ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2019 წლის 3 ივლისის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება