ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2018 წლის 12 ივლისის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება