ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2015 წლის 27 მაისის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება