ფარმაცევტული პროდუქტის კლასიფიკაცია ჯგუფების მიხედვით 2019 წლის 14 თებერვლის მდგომარეობით

მედიკამენტის დასახელება