რა არის „დასაქმების ფორუმი“?

დასაქმების პოტენციურ კანდიდატთა არჩევის ან სასურველი სამუშაო ადგილის მოძიების მიზნით, სხვადასხვა ეკონომიკური სექტორის წარმომადგენელი დამსაქმებლებისა და რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების ორგანიზებული, მასიური შეხვედრა/გასაუბრება;

ვინ ატარებს?

ფორუმი ტარდება საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 სექტემბრის დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიის რეალიზაციის 2015-2018 წლების სამოქმედო გეგმის“ მოთხოვნათა შესაბამისად. განმახორციელებელია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ - სოციალური მოსახურების სააგენტო და არასამთავრობო ორგანიზაცია „ქუთაისის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი“

სად ტარდება და ვინ მონაწილეობს?

ფორუმი ტარდება ქ.ბათუმში 2018 წლის 13 ივლისს, 14:00სთ-დან-17:00სთ-მდე; მის: ქ.ბათუმი მემედ აბაშიძის ქ.N33, სასტუმრო 'Wyndham Batumi' მონაწილეობას მიიღებენ: დასავლეთ საქართველოში მოქმედი 35-40-მდე ორგანიზაცია;  worknet.gov.ge -ზე რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებელი (მათ შორის სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის კურსდამთავრებულები);

რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს სამუშაოს მაძიებელი?

  • თან უნდა იქონიოს რეზიუმე(CV) ამობეჭდილი ვერსია, სასურველია რამოდენიმე ეგზემპლარი.
  • ფორუმის განმავლობაში უნდა დაიცვას მონაწილეობის ზოგადი წესები;

როდის მთავრდება რეგისტრაცია?

ფორუმზე დასწრების მსურველი სამუშაოს მაძიებლების რეგისტრაცია მთავრდება წინასწარ გათვალისწინებული რაოდენობის ადგილების შევსებისთანავე;

სად არის შესაძლებელი რეგისტრაცია?

რეგისტრაცია შესაძლებელია ონლაინ მისამართზე: www.ssa.gov.ge
ასევე: სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვის ცენტრებში - სამუშაო დღეებში 10:00-დან 17:00 საათამდე.

რა მიზანს ემსახურება ფორუმი?

ქვეყანაში უმუშევრობის შემცირებისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, დამსაქმებლებსა და სამუშაოს მაძიებლებს შორის უშუალო კონტაქტის დამყარება დროის მცირე მონაკვეთში;