რა არის „დასაქმების ფორუმი, დასაქმების ფესტივალი“?

დასაქმების პოტენციურ კანდიდატთა არჩევის ან სასურველი სამუშაო ადგილის მოძიების მიზნით, სხვადასხვა ეკონომიკური სექტორის წარმომადგენელი დამსაქმებლებისა და რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების ორგანიზებული, მასიური შეხვედრა/გასაუბრება;

ვინ ატარებს?

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო

სად ტარდება და ვინ მონაწილეობს?

ღონისძიება (ფორუმი, ფესტივალი) ტარდება 2019 წლის 18 ოქტომბერს მის: ქ. თეთრიწყარო სამუსიკო სკოლის დარბაზი.
მასში მონაწილეობას მიიღებენ: რეგიონში მოქმედი 40-მდე ორგანიზაცია; სამუშაოს მაძიებელი;

რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს სამუშაოს მაძიებელი?

  • თან უნდა იქონიოს რეზიუმე(CV) ამობეჭდილი ვერსია, სასურველია რამოდენიმე ეგზემპლარი.
  • ღონისძიების (ფორუმი, ფესტივალი) განმავლობაში უნდა დაიცვას მონაწილეობის ზოგადი წესები;

როდის მთავრდება რეგისტრაცია?

ღონისძიებზე (ფორუმი, ფესტივალი) დასწრების მსურველი სამუშაოს მაძიებლების რეგისტრაცია მთავრდება წინასწარ გათვალისწინებული რაოდენობის (600) ადგილების შევსებისთანავე, ან არაუგვიანეს ღონისძიების დაწყების წინა დღის 24:00 საათისა;

სად არის შესაძლებელი რეგისტრაცია?

რეგისტრაცია შესაძლებელია ონლაინ მისამართზე: www.ssa.gov.ge
ასევე: სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვის ცენტრებში - სამუშაო დღეებში 10:00-დან 17:00 საათამდე.

რა მიზანს ემსახურება ღონისძიება (ფორუმი, ფესტივალი)?

ქვეყანაში უმუშევრობის შემცირებისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, დამსაქმებლებსა და სამუშაოს მაძიებლებს შორის უშუალო კონტაქტის დამყარება დროის მცირე მონაკვეთში;